موسسه کاریابی ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯽ

موسسه کاریابی ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯽ

خدمات اعزام نيروی كار

معرفی

نام مدیرعامل: آرﯾﺎنﺳﺘﻮدهﻣﻬﺮ
رتبه:
تعداد بازدیدکنندگان: 252

ارتباط با ما

  • آدرس آدرس : اﺻﻔﻬﺎن-خرزﻣﻨﺪﮔﺎن-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس-ﭘﻼك-488ﻃﺒﻘﻪ-1واﺣﺪ1ﺗﻠﻔﻦ03133932430:
  • شماره تلفن شماره تلفن : -
کشور : -
شهر : اصفهان

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ایتم برای نمایش وجود ندارد.

ثبت دیدگاه جدید

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *